กิจกรรม “โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be ครั้งที่ 1”

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be ครั้งที่ 1” ขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างยุวสัตวแพทย์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความมุ่งมั่นและสนใจต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 28 คน ให้ได้มีโอกาสไปร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ในแง่มุมต่างๆ ในสถานพยาบาลสัตว์ผ่านกิจกรรมมากมาย ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีกทั้งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าฝึกงานที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน

เพื่อเรียนรู้ทักษะความรู้ผ่านการสังเกตการณ์และร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และท้ายสุดน้องๆ ที่ร่วมโครงการจะได้รับมอบเกียรติบัตรจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เป็นการปิดท้ายโครงการอีกด้วย