งานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ (Exclusive interview)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ Bonanza Exotic Zoo และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาเป็นผู้ให้แนวคิดซึ่งนำมาสู่การก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ รวมถึงแนวทางการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ยุคใหม่โดยยึดหลักสุขภาพหนึ่งเดียว รวมถึงได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานของทางโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าระหว่างจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น