🦅ปกป้องนกจากควันไฟในเหตุการณ์ระเบิด🔥

เนื่องจากนกมีระบบทางเดินหายใจที่แตกต่างจากสัตว์อื่นค่อนข้างมาก การหายใจแต่ละครั้งของนกจะได้รับมลพิษในปริมาณมากและมีความไวต่อสารพิษต่าง ๆ มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น 🟠“ป้องกันนกของเราอย่างไร”🟠
 • นำนกเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านและปิดประตูหน้าต่าง พร้อมจัดการการระบายอากาศภายในพื้นที่อาศัยของนก เช่น เปิดแอร์หรือพัดลมระบายอากาศให้กับนก
 • หากมีเครื่องฟอกอากาศให้ทำการเปิดและหมั่นเปลี่ยนแผ่นกรองให้บ่อยขึ้น
 • กรณีมีควันไฟบริเวณบ้านให้นำผ้าขนหนูชุบน้ำปิดตามช่องประตูหรือหน้าต่าง
 • อาบน้ำหรือสเปรย์ละอองน้ำเพื่อทำความสะอาดตัวนก
 • จัดเตรียมผ้าชุบน้ำหมาด คลุมบางส่วนของกรงของนก และต้องมั่นใจว่าอากาศระบายผ่านได้ดี
 • จัดเตรียมน้ำดื่มให้กับนกให้เพียงพอ
 • งดการปล่อยออกบินภายนอก และงดการบินระยะเวลานานเพื่อลดอัตราการหายใจและสูดควันพิษของนก
🔵“สังเกตอาการ” 🔵เมื่อพบอาการดังต่อไปนี้จะต้องนำนกไปพบสัตวแพทย์
 • ไม่กินน้ำหรืออาหาร
 • ขนยุ่ง พองขน หรือถอนขนตัวเอง
 • แสดงอาการระคายเคืองตาหรือจมูก
 • อ่อนแรง มีปัญหาเรื่องการทรงตัว
 • หายใจลำบาก เช่น อ้าปากหายใจ หายใจมีเสียงดังหรือยืดคอหายใจ