โควิดคิดออกในสัตว์สัตว์เลี้ยง 🐱🐶ช่วงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 นี้ เหล่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างกังวลใจกันไม่น้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้รวบรวมคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและโรค COVID-19 ดังนี้

🐶สัตว์เลี้ยงสามารถติด COVID-19 จากคนได้หรือไม่? – จากรายงานพบว่ามีสุนัขและแมวที่ติด COVID-19 จากคน โดยการสัมผัสใกล้ชิด แต่มีความเป็นไปได้น้อย

🦁สัตว์ชนิดอื่นติด COVID-19 ได้อีกหรือไม่?

– พบการรายงานการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์บางชนิดได้ เช่น เสือ สิงโต มิงค์ และเฟอร์เร็ท

💁คนสามารถติด COVID-19 จากสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่? – จากข้อมูลปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุว่า สัตว์เลี้ยงสามารถแพร่โรค COVID-19 สู่คนได้ ดังนั้นเจ้าของ #ห้ามทิ้งสัตว์เลี้ยง

🐈อาการป่วยที่พบได้ในสัตว์เลี้ยง

– มีไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม อาเจียนและถ่ายเหลว #แต่ส่วนมากมักไม่แสดงอาการ

🏠ควรพาสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านหรือไม่?

– ไม่ควร พาสัตว์เลี้ยงออกสู่ที่สาธารณะ หากมีความจำเป็นควรเว้นระยะห่าง 2 เมตร กับทั้งคนและสัตว์อื่นๆ

💉มีการทำวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในสัตว์เลี้ยงหรือไม่?

– ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในสัตว์เลี้ยง

อ้างอิงจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และ American Veterinary Medical Association (AVMA) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564