“โครงการกล้าฝัน กล้าเป็นสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAVA Dare to Dream Dare to Be ครั้งที่ 2”

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพสัตวแพทย์ โดยมีนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ได้เข้ามาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ในวิชาชีพสัตวแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๕ ครั้ง ดังนี้
  1. การบรรยายแนะนำวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง (Companion animal veterinarians)
  2. การบรรยายแนะนำวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant veterinarians)
  3. การบรรยายแนะนำวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจ (Farm and aquatic animal veterinarians)
  4. การบรรยายแนะนำวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Zoo wildlife and exotic animal veterinarians)
  5. การบรรยายแนะนำวิชาชีพสัตวแพทย์สาธารณสุข (One health veterinarians)