ขอเชิญูชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “เสวนาช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565″

หัวข้อ “สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ในช้างและสัตว์ป่า”; “Re-emerging Diseases in Elephant and Wildlife”

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ZOOM 14.00 – 14.30 น. “Are we ready for the upcoming EIDs” บรรยายโดย ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี หัวหน้าศูนย์​เฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​

14.30 – 15.00 น. “ช้างไทยอยู่อย่างไร ห่างไกลวัณโรค” บรรยายโดย น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช​ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลําปาง

15.00- 15.30 น. “มุมมองการจัดการม้าลาย ในช่วงการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า” บรรยายโดย อ.น.สพ.ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ​ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

15.30 – 16.00 น. “ผลกระทบของโรคลัมปีสกิน ในสัตว์ป่าของไทย” บรรยายโดย น.สพ.ไพศิลป์ เล็กเจริญ นักระบาดวิทยาด้านสัตว์ป่า

เข้าร่วมเสวนาผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ได้ที่

Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/3683549405…
Meeting ID: 368 354 9405