ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเชิงให้ความรู้ 13 มีนาคม วันช้างไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบสานพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดี มีเป้าหมายบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะในคนเท่านั้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ หน่วยงานภายใต้การกำกับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “วันช้างไทย 2565”

เพื่อร่วมอนุรักษ์ช้างไทยที่เป็นสัตว์ประจำชาติ ตลอดคจนความเป็นสัตว์สำคัญในระบบนิเวศและสัตว์ป่าคุ้มครอง ในรูปแบบสัมมนาเชิงให้ความรู้ นิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ Living Hall ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วย การเสวนาเพื่อแก้ปัญหาช้าง ในหัวข้อ “ปฏิญญาจรรยาบรรณควาญช้างไทย : อีกทางรอดของช้างไทยในอนาคต และ การเสวนาเพื่อสุขภาพช้างไทย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีช่วยช้างชราจากโรคได้อย่างไร ?” โดยมี อาจารย์สัตวแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้ง ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และควาญช้างอาวุโส เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยรวมทั้งเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.