คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “13 มีนาคม วันช้างไทย”

13 มีนาคม วันช้างไทย🐘 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรม “13 มีนาคม วันช้างไทย”

🕒วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ Living Hall ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดำเนินรายการโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์12.05-12.20 น. ​“ช้างไทยกับภารกิจแห่งอนาคตของกรมปศุสัตว์” โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์

12.30-13.50 น. ​ เสวนาบนเวที เรื่อง: #ทางรอดของช้างไทยในอนาคต หลากมุมมอง (ปฏิญญาจรรยาบรรณควาญช้าง ไทย การจัดการช้างชราและอื่นๆ) โดย 1. ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ 2. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร 3. อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา 4. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ 5. ควาญช้างอาวุโส

14.00-15.00 น. ​ช่วงเสวนา บันทึกเทปรายการสาระแนแชนเนล หัวข้อ “#ทำไมคนต้องช่วยช้าง ภารกิจมูลนิธิช้างแห่งประเทศ ไทย”

โดย
1. ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. คุณกอล์ฟ จากรายการ เทยเที่ยวไทย
ดำเนินรายการโดย คุณวิลลี่ เริงฤทธิ์ แมคอินทอช และ คุณเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค