ทำไมต้องช่วยช้างไทย? พบกับ บทสัมภาษณ์ของ รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

พบกับ บทสัมภาษณ์ของ รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม 2565 ในรายการ เพื่อนรักสัตว์เอ๊ย EP.142