ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ เฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565