พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่มีคุณูปการต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เป็นผู้อัญเชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่มอบแก่หน่วยงาน ได้แก่

นายสัตวแพทย์กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัทอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จำกัด

นายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด

นายสัตวแพทย์ปรีชา เอกธรรมสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด