ร่วมสนุกกับเพจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลุ้นรับรางวัล เพียงบอก “เป้าหมายของคุณ ปี ๒๕๖๕”

ว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ส่งคำตอบโดยคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. ๒๐ ท่านที่มีเป้าหมายโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดและทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกา รับไปเลยบัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า ๒๐๐ บาท รวมมูลค่าของรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

กติกา
๑. กดไลก์ เพจ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy” และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
๒. คอมเมนต์ “เป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ ตั้งใจทำอะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น” ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
๓. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่คอมเมนต์โดนใจมากที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จำนวน ๒๐ ท่าน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางหน้าแฟนเพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy.

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
๑. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถคอมเมนต์เป้าหมายได้มากกว่า ๑ ครั้ง แต่มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงท่านละ ๑ รางวัลเท่านั้น
๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๓. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
๕. คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้โชคดีในการมอบของรางวัล เมื่อทราบว่าผู้โชคดีทำผิดกติกาหลังจากประกาศผลกิจกรรม
๖. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เล่นที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
๗. ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัล ภายใน ๓๐ วันหลังจากประกาศผลกิจกรรม
๘. ผู้โชคดีทั้ง ๒๐ ท่าน จะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัล และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง Inbox ของแฟนเพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy

ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และต้องแจ้งความจำนง “ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อและที่อยู่นี้สำหรับจัดส่งของรางวัล” เท่านั้น *มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์