สุขภาพดีมีสุขกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ สวพ.FM91 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

สุขภาพดีมีสุขกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ สวพ.FM91 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.

หัวข้อ เนื้อจระเข้ไทยแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่

โดย อ.ดร.สพ.ญ. กัญช์ เกล็ดมณี
อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามได้ที่
https://m.facebook.com/fm91trafficpro/