สุขภาพดีมีสุขกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ สวพ.FM91 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.

หัวข้อ #อาหารปลอดภัยห่างไกลโรคพยาธิ

โดย อ.ดร.น.สพ.วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์<br ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามได้ที่
https://m.facebook.com/fm91trafficpro/