เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปี 2-4 เข้าร่วมโครงการ ยุวทูตสุขภาพหนึ่งเดียว One health ambassador

ด้วย THOHUN ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการยุวฑูตสุขภาพหนึ่งเดียว
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสหสาขาวิชาจากมหาวิทยาสมาชิกเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆกับทาง THOHUN ในการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนภาวะการเป็นผู้นำและเปิดประบการณ์ใหม่ๆ เพื่อจะเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ต่อไปในอนาคต 👇🏻โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่าน 👇🏻

https://docs.google.com/…/1pCm6zvh3Mg2aBCcbrZvV…/edit…
หรือสแกน QR code
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565