โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ “African Swine Fever (ASF)”

แม้จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงในสุกร แต่ไม่แพร่ติดต่อสู่คน 🚫🙅🏼‍♂️

ดังนั้น สามารถรับประทานเนื้อสุกรได้ โดยควรปรุงให้สุก เพื่อถูกหลักสุขอนามัย✅