วันที่ 14 เมษายน เป็น “วันครอบครัว”

หลาย ๆ ท่านน่าจะคุ้นเคยกับช่วงหยุดยาวของวันสงกรานต์ในทุก ๆ ปี แล้วจำกันได้ไหมนะ ว่าวันที่ 14 เมษายน เป็น “วันครอบครัว”

ในประเทศไทย เริ่มมี “วันครอบครัว” เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปีพ.ศ. 2532 และได้รับอนุมัติเป็นปีแรกเมื่อพ.ศ. 2533 ให้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเปิดโอกาสให้วันหยุดช่วงสงกรานต์นี้ ได้มีโอกาสรวมตัวกันในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเพื่อเป็นสิริ เพื่อเสริมสร้างความสุข ความแข็งแรงของสถาบันครอบครัว และตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐาน รวมถึงส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาอีกด้วย

นอกจากเราจะมีโอกาสได้กลับไปพบปะ และดูแลครอบครัวอันเป็นที่รักแล้ว อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของเราที่เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกของครอบครัวกันด้วยนะคะ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่ทำงานไกลบ้านตั้งตารอวันที่จะได้กลับไปเจอเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วย