ข่าวรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565


คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 รอบที่ 2 Quota
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จาก
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
• โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ติดตามการสมัคร ได้ที่ >> https://tcas.mahidol.ac.th/
 
ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ ได้ที่ >> https://veterinary.pccms.ac.th/?page_id=505
 
สอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8245-6 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: [email protected]