โควิดคิดออกในสัตว์สัตว์เลี้ยง

โควิดคิดออกในสัตว์สัตว์เลี้ยง 🐱🐶
ช่วงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 นี้ เหล่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงต่างกังวลใจกันไม่น้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้รวบรวมคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและโรค COVID-19 ดังนี้🐶สัตว์เลี้ยงสามารถติด COVID-19 จากคนได้หรือไม่?
– จากรายงานพบว่ามีสุนัขและแมวที่ติด COVID-19 จากคน โดยการสัมผัสใกล้ชิด แต่มีความเป็นไปได้น้อย🦁สัตว์ชนิดอื่นติด COVID-19 ได้อีกหรือไม่?– พบการรายงานการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์บางชนิดได้ เช่น เสือ สิงโต มิงค์ และเฟอร์เร็ท💁คนสามารถติด COVID-19 จากสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?
– จากข้อมูลปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุว่า สัตว์เลี้ยงสามารถแพร่โรค COVID-19 สู่คนได้ ดังนั้นเจ้าของ #ห้ามทิ้งสัตว์เลี้ยง🐈อาการป่วยที่พบได้ในสัตว์เลี้ยง– มีไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม อาเจียนและถ่ายเหลว #แต่ส่วนมากมักไม่แสดงอาการ🏠ควรพาสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านหรือไม่?– ไม่ควร พาสัตว์เลี้ยงออกสู่ที่สาธารณะ หากมีความจำเป็นควรเว้นระยะห่าง 2 เมตร กับทั้งคนและสัตว์อื่นๆ💉มีการทำวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในสัตว์เลี้ยงหรือไม่?– ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในสัตว์เลี้ยงอ้างอิงจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และ American Veterinary Medical Association (AVMA) ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564