กิจกรรมภายนอก บ่มเพาะชั่วโมงบิน สำหรับหน่วยงานในประเทศมีหน่วยงานราชการต่างๆ

ศูนย์ข้อมูลทาง สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ระบบสำหรับนักศึกษา

เป็นระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน สำหรับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ศูนย์ความรู้

มีศูนย์ความรู้ดังนี้ 1.คลังความรู้ด้านสัตว์เลี้ยง 2.คลังความรู้ด้านสัตว์ป่า 3.คลังความรู้ด้านปศุสัตว์และม้า

ระบบฐานข้อมูล

รวบรวมฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ระบบบริการประชาชน

มีบริการด้านต่างๆดังนี้ 1.หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ 2.หน่วยตรวจวิจัยทางสัตว์แพทย์