news_thump-1
กิจกรรมภายนอก บ่มเพาะชั่วโมงบิน สำหรับหน่วยงานในประเทศมีหน่วยงานราชการต่างๆ
news_thump-2
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 และ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
news_thump-3-1
คอร์สออนไลน์เตรียมความพร้อมการเป็นสัตวแพทย์กับสัตว์แพทย์สวนสัตว์ TO BE A ZOO VET
news_thump-4
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2564

ศูนย์ข้อมูลทาง สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ศูนย์ความรู้

มีศูนย์ความรู้ดังนี้ 1.คลังความรู้ด้านสัตว์เลี้ยง 2.คลังความรู้ด้านสัตว์ป่า 3.คลังความรู้ด้านปศุสัตว์และม้า

ระบบฐานข้อมูล

รวบรวมฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ระบบสำหรับนักศึกษา

เป็นระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน สำหรับนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ 

ระบบบริการประชาชน

มีบริการด้านต่างๆดังนี้ 1.หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ 2.หน่วยตรวจวิจัยทางสัตว์แพทย์

ข่าวการรับสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครทุน

ข่าวรับสมัครนักศึกษา